Ducati Danmark

Officiel dansk Ducati importør

Ophavsret
Skandinavisk Motor Co. A/S har ophavsretten til alt materiale på Ducatidanmark.dk

Materiale fra hjemmesiden må ikke kopieres, reproduceres, genudsendes eller transmitteres, ligesom billeder og logoer ikke må bruges på andre sites eller andre steder, uden skriftligt tilsagn fra Skandinavisk Motor Co. A/S

Generelle vilkår
Vi tager generelt forbehold for fejl og mangler.
Vi tilstræber, at indholdet er ajour, men vi kan ikke garantere, at indholdet til enhver tid er komplet eller korrekt. Ducatidanmark.dk kan ikke betragtes som en komplet guide til vores produkter og ydelser.
Ducati modeller indbyder til sportslig kørsel, men Ducatidanmark opfordrer til hensynsfuld kørsel og til at de til enhver tid gældende hastighedsbegrænsninger overholdes.

Ansvarsfraskrivelse
Skandinavisk Motor Co. A/S forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i specifikationer og udstyr.

Vi giver ikke garanti eller hæfter for nøjagtigheden for informationer på Ducatidanmark.dk.

Vi tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at Ducatidanmark.dk ikke indeholder virus, trojanske heste eller lignende. Skandinavisk Motor Co. A/S garanterer dog ikke, at dette er tilfældet, og fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, der er modtaget fra hjemmesiden eller via filer, som kan downloades fra Ducatidanmark.dk.

Skandinavisk Motor Co. A/S hæfter ikke for krav, der relaterer sig til funktionaliteten eller tilgangen til Ducatidanmark.dk.

Al information, som er relateret til Ducatidanmark, og som kan findes eller distribueres på/af websites, e-mails, fora el.lign. kan alene anses for værende sandfærdig og bindende, såfremt informationen er eller har været på Ducati's internationale web-site, på Ducati Danmark.dk eller er publiceret med tilladelse fra Ducati Danmark AG

Personlige data
Alle personlige data, som indsamles under besøg på vores hjemmeside, behandles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovkrav. Ducatidanmark.dk kan indeholde links til andre sider, hvis indhold ikke er under vores kontrol, og Skandinavisk Motor Co. A/S kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for indholdet på disse sites.

Lovmæssig bekræftelse
Brugen af Ducatidanmark.dk er underlagt dansk ret, og tvister eller stridigheder skal behandles af de danske domstole.